Teamgym Tumbling Minitrampolino Nuovi programmi tecnici!

FristA?ende_action_1_SM2013 kopia_0

A seguire i nuovi programmi per le gare :

Teamgym, Minitrampolino, Tumbling, Easygym, Easyteamgym, Trio

Download :

FISAC-FGI – Programma sperimentale Teamgym